PERFECT MOJI 6ft.

฿ 12,900.00

PERFECT MOJI 6ft.

ชุดห้องนอนขนาด 6 ฟุต
*ราคาไม่รวมที่นอนและชุดเครื่องนอน

ประกอบด้วย
1. เตียงนอนขนาด 6 ฟุต
ขนาด W220.0 x D10.0 x H100.0 cm.

2. ตู้เสื้อผ้า
ขนาด W120.0 x D55.0 x H210.0 cm.

3. โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมสตูลนั่ง
ขนาด W90.0 x D40.0 x H165.0 cm.

แถมฟรี
1. หมอนหนุนคุณภาพ 2 ใบ
2. ชั้นวางเอนกประสงค์ 3 ชั้น

หมวดหมู่: