พบกับโต๊ะกลางคุณภาพ หลากดีไซน์ ราคาพิเศษ จากเพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. // โทรศัพท์ 053-296-147