ร่วมมอบน้ำดื่มแบรนด์เพอร์เฟคท์

เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ร่วมนำน้ำดื่มแบรนด์เพอร์เฟคท์มอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมฯ ในประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพก่อนวันวิสาขบูชา ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นทุกปี

ประวัติ / ความเป็นมา

ชาวล้านนาโดยเฉพาะชาวเชียงใหม่นั้น มีความผูกพันกับพระศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ศูนย์รวมแห่งพลังศรัทธาทั้งมวลนั้นแห่งหนึ่ง คือ พระธาตุดอยสุเทพ สำหรับประเพณีการเดินขึ้นดอยสุเทพนั้น คนเฒ่าคนแก่ได้ถ่ายทอดให้ฟังว่า “คงจะมีการเริ่มกันตั้งแต่เหตุการณ์ปาฏิหาริย์ที่องค์พระบรมสารีริกธาตุ วัดสวนดอกแยกออกเป็น 2 องค์ ทำให้พระเจ้ากือนา กษัตริย์ผู้ครองราชย์สมัยนั้น คิดหา สถานที่ที่จะสร้างวัดขึ้น เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุอีกองค์หนึ่ง จึงทรงทำการเสี่ยงทายในวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือน 6 ของปีนั้น ทรงอธิษฐานเสี่ยงช้างมงคล ถ้าช้างไปหยุด ณ จุดใด ก็จะใช้สถานที่นั้น เป็นที่สร้างวัดเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ช้างเสี่ยงทายเริ่มเดินออกจากวัดสวนดอก บ่ายหน้าขึ้นสู่ดอยสุเทพไปจนถึงยอดชั้นที่ 1 ชื่อดอยหมากขนุน หรือดอยช้างนูน และขึ้นต่อไปถึงยอดชั้นที่ 2 ชื่อดอยสนามยอด หรือดอยสามยอด ระหว่างทางช้างเกิดสั่นและหยุดพักช่วงหนึ่ง พระเจ้ากือนาจึงโปรดให้สร้างวัดขึ้น ณ จุดที่ช้างพัก ปัจจุบันคือ วัดผาลาดเมื่อช้างหายเหนื่อยก็ลุกเดินต่อมุ่งหน้าไปจนถึงชั้นที่ 3 ชื่อว่า ดอยสุเทพ ซึ่งขณะนั้นมีฤาษีวาสุเทพนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำ ช้างก็ไปหยุดและตายที่นั่น พระเจ้ากือนาจึงทรงให้สร้างวัด   พระธาตุดอยสุเทพขึ้นตรงจุดนั้น และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์ และในปัจจุบันมีการปั้นรูปช้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย
จากจุดที่ช้างเดินจากวัดสวนดอกไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดเส้นทางที่เรียกว่า ด่านช้าง ภายหลังจากที่สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพเสร็จแล้ว พระเจ้ากือนาก็ทรงใช้เส้นทางดังกล่าวนี้เดินขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ จนกลายมาเป็นประเพณีเดินขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพสืบต่อมา ด้วยเชื่อว่า จะทำบุญให้ได้กุศลแรงจะต้องเดินขึ้นไปทำบุญที่วัด
ประเพณีเดินขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพเป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นเอกลักษณ์พิเศษของชาวล้านนา ต่อมาจุดเปลี่ยนแปลงของประเพณีเกิดขึ้นเมื่อปี 2477 เมื่อพระครูบาศรีวิชัยร่วมกับชาวล้านนาสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ เพราะเส้นทางเดิมที่ใช้เดินขึ้นดอยระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ลักษณะเป็นทางเดินเท้า ทั้งสูงชันและคับแคบ ดังนั้น เมื่อเดินทางไปถึงก็จะต้องพักแรมอยู่นมัสการอบรมสมโภชเป็นเวลาหลายวันถึงจะเดินทางกลับบ้าน เส้นทางที่ครูบาศรีวิชัยสร้างขึ้นนั้น ชื่อ ถนนศรีวิชัย เริ่มจากวัดสวนดอกวิ่งไปตามถนนสุเทพ ผ่านวัดผาลาดไปยังพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งในตอนแรกที่ทำถนนเป็นถนนดินลูกรัง ต่อมามีการปรับปรุงเป็นถนนลาดยางในปี 2524  เมื่อพระธาตุดอยสุเทพเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ตามเส้นทางระหว่างถนนศรีวิชัย ไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระครูบาศรีวิชัยและชาวพุทธได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นอีก 3 วัด คือ วัดโสดาบรรณ หรือวัดศรีโสดา วัดสักกินาคา ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโครงการควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และวัดอนาคามี โดยวัดสักกินาคาและวัดอนาคามีถูกทำลายไปแล้ว
พระครูบาศรีวิชัยได้เปรียบการเดินทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพไว้ว่าเป็นเสมือนการเดินทางไปสู่การตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเปรียบเทียบวัดพระธาตุดอยสุเทพ คือวัดอรหันต์ ลักษณะการเดินทางจะเดินด้วยเท้า ถือประทีป ธูปเทียน เป็นริ้วขบวนประกอบด้วย  พระสงฆ์เดินนำหน้าสวดมนต์ และประชาชนเดินตามหลัง โดยเริ่มขบวน ณ วัดโสดาบรรณ หรือ วัดศรีโสดา และนมัสการวัดสักกินาคม และวัดอนาคามี และเดินทางขึ้นไปนมัสการวัดพระธาตุดอยสุเทพหลังจากนั้นก็บำเพ็ญศีลวิปัสสนา ทำบุญตักบาตรในเช้าวันรุ่งขึ้น แล้วจึงเดินทางกลับ จึงถือว่าได้อานิสงส์แรง หรือได้ทำบุญมากนั่นเอง

เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์คุณภาพมากกว่า 10,000 รายการให้ทุกท่านได้เลือกสรร เปิดใ้ห้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 - 20.00 น. // โทร.053-296-147