ร่วมมอบน้ำดื่มแบรนด์เพอร์เฟคท์

เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ มุ่งทำความดี ตอบแทนสังคม ได้ร่วมนำน้ำดื่มแบรนด์ เพอร์เฟคท์ มอบให้กับเครือข่ายผู้สูงอายุในเขตภาคเหนือ ในการแข่งขันกีฬาเปตองสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสมาคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ รับมอบน้ำดื่มดังกล่าวฯ

เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์