มอบน้ำดื่มแบรนด์เพอร์เฟคท์

เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ นำน้ำดื่มแบรนด์เพอร์เฟคท์ มอบให้กับประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินขบวนงานไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ณ จังหวัดเชียงใหม่

เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์
เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์