PERFECT SOULMATE

PERFECT SOULMATE เพราะเราคู่กัน

PERFECT SOULMATE เพราะเรา “คู่กัน” เมื่อโชคชะตานำพาให้เรามาพบกัน รับพิเศษ VALENTINE DISCOUNT !!! (รับสิทธิ์เมื่อมีสินค้าที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน)

วันนี้ – 28 ก.พ. นี้

หมายเหตุ ​:

เงื่อนไขเป็นไปตามที่เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่กำหนด และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ากรณีสินค้าที่มอบหมดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ โทร.053-296-147 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น.

Mr.Perfect