เงื่อนไขการบริการ

การชำระค่าสินค้าและบริการ


ชื่อบัญชี บริษัท เชียงใหม่รุ่งเรืองเฟอร์นิเจอร์กรุ๊ป จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขามีโชค ประเภทกระแสรายวัน
เลขที่ 415-1-01788-1
 

เมื่อคุณลูกค้าทำการชำระสินค้าและบริการแล้ว แจ้งข้อมูลพร้อมหลักฐานการโอนชำระผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขที่รายการสั่งซื้อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการในขั้นตอนจัดส่งสินค้าต่อไป


กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารที่ร่วมรายการ หรือผ่านบัตรผ่อนสินค้าที่ร่วมรายการ สามารถชำระได้ที่ร้านฯเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและจัดทำรายการ ทั้งนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการดังกล่าวฯ


ขั้นตอนการดำเนินการเมื่อพบว่าสินค้ามีปัญหา

1.ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหายเป็นต้น

2.ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา ที่ฝ่ายบริการลูกค้า ภายใน 14 วัน หลังจากการรับสินค้า พร้อมทั้งแนบเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งสินค้า

3.ลูกค้าสามารถแจ้งการขอเปลี่ยน / คืนสินค้า ได้ผ่านทางช่องทาง info.perfectfurnituremall@gmail.com หรือ call center 053-296147 (ออฟฟิศให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00น. – 18.00น.)

4.สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์หรือการติดตั้งโดยเพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ให้แจ้งเปลี่ยน และคืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์จากทางร้านฯ ก่อนทุกกรณี และคำตัดสินของร้านฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

5.กรณีเปลี่ยน / คืนสินค้าภายใน 14 วัน สินค้าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

      – สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย, ประกอบติดตั้ง และบุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

      – สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์,ใบรับประกัน ,คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า

      – สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

      – ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

6.กลุ่มสินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

     – กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ สั่งผลิต

     – กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ

     – สินค้าตัวโชว์

     – กลุ่มสินค้าชุดเครื่องนอนที่แกะบรรจุภัทฑ์ออกแล้ว

     – สินค้าของตกแต่ง พรม

7. ในกรณีเปลี่ยน / คืนสินค้า โดยสินค้าถูกแกะออกจากบรรจุภัณฑ์หรือประกอบติดตั้งแล้ว ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการขั้นต่ำ 50% จากราคาสินค้า


ช่องทางการเปลี่ยน / คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทางเพอร์เฟคท์​ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ออนไลน์ โดยผ่านทางอีเมลล์ฝ่ายบริการลูกค้าช่องทางออนไลน์ที่ info.perfectfurnituremall@gmail.com หรือ call center 053-296147 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน / คืนสินค้า ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่เพอร์เฟคท์​ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ออนไลน์ ได้ 2 ช่องทางตามด้านล่างนี้

1.ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเอง (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยน / คืนสินค้า) ได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ หรือผ่านเจ้าหน้าที่/พนักงานที่ดูแลคุณลูกค้าโดยจะต้องได้รับการนัดหมายจากฝ่ายบริการลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่และพนักงานขายก่อน

2.คืนโดยส่งเพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ ส่งรถรับสินค้าเอง ใช้กรณีที่ส่งสินค้าหรือส่งพร้อมติดตั้งในช่องทางนี้เท่านั้น


เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้าและบริการ

ทางร้านฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะดำเนินการคืนค่าสินค้าและบริการโดยวิธีการดังต่อไปนี้:

1.จ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 30-45 วันหลังจากบริษัทฯได้รับเอกสารการคืนเงินของลูกค้าครบถ้วน

2.จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 30-45 วันหลังจากบริษัทฯได้รับเอกสารการคืนเงินของลูกค้าครบถ้วนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต


เอกสารที่ใช้ในการขอรับคืน

1.สำเนาบัตรประชาชนเซ็นสำเนาถูกต้อง(สำเนาต้องตรงตามชื่อที่ออกใบเสร็จรับเงิน)

2.ในกรณีจ่ายเงินคืนเข้าทางบัญชีธนาคาร ใช้สำเนาหน้าเล่มสมุดบัญชีออมทรัพย์พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง / ใบกรณีคืนเงินผ่านบัตร ใช้สำเนาบัตรเครดิต(เฉพาะด้านหน้าบัตร) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง