0% 12 months

PERFECT ผ่อน 0% 12 months

PERFECT ผ่อน 0% 12 months!! พบกับสินค้าโปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 12 เดือน

รายละเอียดดังนี้

PERFECT 0% 12 months!!!

เงื่อนไข : ผ่อน 0% 12 เดือน สามารถใช้ได้กับสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น

หมายเหตุ ​:

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บัตรของผู้ถือบัตรเป็นผู้กำหนดและเพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่กำหนด และขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการสินค้ากรณีสินค้าที่มอบหมดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ โทร.053-296-147 ในวันและเวลาทำการตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น.