เฟอร์นิเจอร์คุณภาพชุดพิเศษ จัดราคาพิเศษสำหรับคุณ ที่เพอร์เฟคท์ เฟอร์นิเจอร์มอลล์ เชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00 – 20.00 น. โทร.053-296-147